VACATURES: vrijwilligers gezocht!

bestuur

Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers, dus jij bent nodig! Op dit moment hebben we diverse vacatures, waar Secretaris de belangrijkste is die opgevuld dient te worden. Heb jij interesse, mail dan naar voorzitter@cangeroes.nl

Secretaris

Zorgt voor een efficiënt lopend secretariaat. Vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.

-neemt deel aan bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst

-organiseert de algemene ledenvergadering en commissievergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst

-verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen

-stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen

-ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt

-geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de NBB en KvK

-verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur

-is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen (NBB, gemeente, andere verenigingen)

-houdt een archief bij

Daarnaast heb je nog één of meerdere aandachtsgebieden waarvoor je verantwoordelijk bent.


Maar waarom zou je dit doen? Je mag mee denken en meebeslissen over de vereniging.
Je kan veel leren op gebied van besturen, overleg en samenwerking.

Het bestuur is een leuke groep vrijwilligers, die prettig met elkaar samenwerken en allen een passie voor de club hebben.

Boete coördinator

Als boete coördinator zorg je ervoor dat de personen of teams, verantwoordelijk voor de boete, tijdig een bericht hebben ontvangen. Als de vereniging door schuld van een lid een geldboete wordt opgelegd, is het lid verplicht het wegens de boete verschuldigde bedrag op eerste verzoek te betalen aan de penningmeester van de vereniging. Boetes die door het NBB worden opgelegd aan een team komen voor rekening van het desbetreffende team. Deze boetes zijn ter inzage bij de penningmeester van de vereniging.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert zowel educatieve als recreatieve activiteiten voor leden en niet leden. Een workshop voor Sportlink of jureercursussen vallen bijvoorbeeld onder deze commissie, maar ook het organiseren van clubdagen en toernooi. Uiteraard kan de commissie hun creativiteit de vrije loop laten gaan en zelf met leuke activiteiten komen.

Sponsorcommissie

Ben jij commercieel ingesteld en wil je meer ervaring opdoen in marketing? Heb jij al ervaring en wil je deze ervaring overbrengen op anderen? Voor iedereen is plek in de sponsorcommissie.

Ken jij iemand die de club graag wil sponsoren, maar wil jij liever niet in een sponsorcommissie? Ook dat is mogelijk. Meld je nu aan!

Trainers/Coaches

Bij Cangeroes kun je je ook ontwikkelen als trainer/coach. Vind jij trainen en/of coachen leuk om te doen? Neem dan contact op. Trainen/coachen als duo is ook mogelijk. Je hoeft niet voor alle teams een trainersdiploma te hebben, maar we adviseren je er tijdens het seizoen wel één halen. Dat behoort dus ook tot de mogelijkheden! Wij bieden verschillende cursussen aan om je te profileren als trainer/coach.

Scheidsrechters

Vind jij fluiten op niveau leuk? Laat het ons weten. Bij Cangeroes kun je in overleg verschillende scheidsrechterdiploma’s behalen.