Het woord is aan de voorzitter!

VoluntEER

In dit interview beschrijft de voorzitter Tale Meester hoe hij in aanraking is gekomen met Cangeroes, wat zijn motivatie was om voorzitter te worden en waar hij zoal trots op is! 

Op welke manier ben je in aanraking gekomen met Cangeroes? Ik ben in aanraking gekomen met Cangeroes door mijn broer, Siemen Meester. Toen ik te oud werd voor de junioren, wilde ik nog wel op een hoog niveau gaan spelen. Dat kon niet bij mijn huidige vereniging, en daarom ben ik verder gaan zoeken. Mijn broer was zojuist met Cangeroes gepromoveerd naar de Promotiedivisie, dus toen heb ik mij ook aangesloten bij de heren van Cangeroes. Ik kende al aardig wat spelers en speelsters van Heren en Dames 1, omdat ik daarvoor ook al meeging met toernooien.

Hoe lang ben je al betrokken bij Cangeroes? Volgens mij heb ik een jubileum te vieren. 10 jaar! Ik nodig jullie daarom allen uit om dit 17 juni met mij te vieren.

Wat omvatten de taken van de voorzitter? Allereerst moet je zorgen dat alles in goede banen loopt. Dit houdt in dat alle functies vervuld zijn en dat iedereen zijn taken doet, zodat we goed kunnen beginnen aan het seizoen. Daarnaast hebben wij binnen het bestuur allen een bepaalde verantwoordelijkheid opgepakt. Ik heb mij veel bezig gehouden met externe zaken, zoals de gesprekken met de gemeente, de verhuizing naar onze nieuwe sporthal en gesprekken met andere verenigingen.

Daarvoor vervul ik ook een bestuurlijke functie in de Stichting Sporthal Lunetten. Binnen dat bestuur houden wij ons vooral bezig met het exploiteren van de sporthal als ook de sportkantine. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de bezettingsgraad van de sporthal zo hoog mogelijk is en dat alle benodigdheden er zijn om de sporthal te gebruiken. Naast het verhuren van de zaal aan de basketbalverenigingen, zorgen wij er ook voor dat er gejudood kan worden, gevolleybald, gevoetbald, badminton, floorbal, goalbal en overdag gegymd door de naastliggende school. Verder verhuren wij de sporthal ook voor evenementen, dus al met al, een hele onderneming.

Hoeveel uur per week ben je gemiddeld aan je functie kwijt? Dat verschilt heel erg. Ik denk rond de 10-12 uur.

Wat was jouw motivatie om deze vrijwilligerstaak op te pakken? Ik wilde heel graag iets doen voor de vereniging, alleen ik ben niet de persoon die een functie als coach oppakt. Ik houd er veel meer van om in een organiserende, ondernemende rol te zitten. Toen ik met Wijnand, onze vorige voorzitter, sprak, gaf hij aan dat het tijd was voor hem om te stoppen als voorzitter. Hij had het toen 7 jaar lang gedaan, en dat is lang zat. Na een aantal gesprekken heb ik toegestemd om deze rol op te pakken.

Wat is de belangrijkste eigenschap die je moet bezitten als voorzitter van een basketbalclub? Ik denk dat je een mensgericht persoon moet zijn om deze taak te vervullen. Basketbal is nooit echt een sport geweest, waarbij het allemaal erg gemakkelijk gaat. De kosten zijn hoog en er moeten erg veel taken vervuld worden. Je moet met z'n allen de schouders eronder zetten, en er iets moois van maken. Als voorzitter is het daarom belangrijk dat je iedereen enthousiast kan maken, om dit te verwezenlijken. Daarnaast moet je ook een mate van creativiteit en lef hebben, om oplossingen te vinden rondom onder anderen die hoge kosten. Neem bijvoorbeeld de verhuizing naar Sporthal Lunetten. Je neemt als vereniging (gezamenlijk met Amazone), toch de hele verantwoordelijkheid op je rondom het beheren van een grote sporthal. Dat kan goed uitpakken, maar dat zou ook volledig mis kunnen gaan.

Jullie zijn met het nieuwe bestuur nu ruim 2 jaar op weg. Van alles wat jullie bereikt hebben, waar ben je het meest trots op? Ik ben mega trots op het feit dat wij vele punten rondom Cangeroes 2.0 hebben verwezenlijkt. Door de verhuizing is de binding binnen de vereniging vele malen hoger geworden. Ook zijn wij basketbal gaan aanbieden aan een aantal groepen die hiervoor die kans niet hadden. Denk aan de Wallabies, onze jongste talenten, maar ook aan de vluchtelingen die bij ons kunnen basketballen, coachen en barwerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast ben ik ontzettend blij met hoe de verhuizing is verlopen naar onze eigen honk, het enthousiasme en het harde werken van al onze vrijwilligers, en ook de samenwerking met BCU en de fusie naar onze nieuwe vereniging: Utrecht Cangeroes.

Wil je nog iets meegeven aan de leden over het zijn van een vrijwilliger/jouw functie? Het is misschien de meest afgezaagde opmerking die er bestaat, maar het klopt wel. Zonder vrijwilligers, kunnen wij niet basketballen. Wij hebben een hele gezellige, enthousiaste groep, waarvoor het de moeite waard is om die extra uurtjes erin te steken. Iedereen heeft wel zijn of haar eigen talent, die wij goed kunnen gebruiken binnen de vereniging. Het is ook een hele mooie manier om juist iets te leren, waarvan je later nog heel veel profijt van kan hebben.